Opisz w kilku zdaniach krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, wykorzystujac wszystkie tytuly fotografi :D
Te tytuły fotografii to : wapień , Maczuga Herkulesa , Jaskinia łokietka , skałki wapienne , dolina Pradnika , szałwia łakowa , rojnik gorski , ostnica Jana . prosze pomóżcie :)

1

Odpowiedzi

2010-04-13T13:16:46+02:00
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska posiada dużo skał,skałek wapiennych.Znajdują się tam różne roślinności np. szałwia łąkowa,rojnik górski lub ostnica Jana.Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się Jaskinia Łokietka.
;]
1 1 1