Odpowiedzi

2010-04-12T18:02:22+02:00
Problemy polskiego rolnictwa:
*warunki glebowe-dominują gleby bielicowe i brunatne,ponad połowę % zajmują gleby średnie.6% stanowią żyzne gleby:czarnoziemy,mady.
*wielkość gospodarstw-8,5 ha.Rozdrobnienie pól jest niekorzystne.
*mechanizacja rolnictwa-polski rolnik korzysta z starego sprzętu,bo go nie stać na kupno nowego.Wysokie ceny paliwa w Polsce.
*zatrudnienie w rolnictwie-17% zatrudnionych w rolnictwie-zbyt duże.Rolnikami są głównie ludzie starsi.

Problemy rybołówstwa morskiego:
*załamanie się niektórych populacji szprota i śledzia oraz obu bałtyckich populacji dorsza
*zbyt niskie limity połowowe na dorsza (przynajmniej w opinii rybaków),
*zbyt duży potencjał połowowy jednostek,
*rozdrobnienie floty połowowej,
*zaawansowany wiek jednostek,
*zbyt niski udział rybołówstwa dalekomorskiego w ogólnej ilości połowów, *wykonywanych przez polskie jednostki,
*nieprecyzyjne i niekorzystne prawodawstwo.
5 4 5