Odpowiedzi

2010-04-12T17:35:05+02:00
Z czego zbudowany jest arkusz kalkulacyjny?
z komurek zaadresowanych np: A1, AB12
Co to jest obszar i jaki jest jego adres?
obszar to komurki zaznaczone a adres niewiem
Do czego służy wiersz wprowadzania danych?
do wprowadzania danych
1 5 1
2010-04-12T17:43:36+02:00
1o program komputerowy służšcy do wprowadzania danych w postaci tabel i pozwalajšcy na wykonywanie różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników. Wyniki tych obliczeń mogš być przedstawione w postaci czytelnych wykresów. Arkusze kalkulacyjne sš wykorzystywane m.in. do kalkulacji finansowych, sporzšdzania kosztorysów oraz różnego rodzaju podsumowań i raportów. Za twórcę arkusza kalkulacyjnego uznaje się Daniela Brichlina. Będšc studentem musiał wielokrotnie wykonywać zestawienia finansowe i wraz z programistš skonstruował w 1978 roku pierwszy arkusz kalkulacyjny o nazwie VisicCalc. Najbardziej obecnie znany arkusz kalkulacyjny to MS Excel, wchodzšcy w skład pakietu Ms Office.

2 niewiem

3niewiem
2 4 2