Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T12:21:08+01:00
2009-11-04T12:22:21+01:00
2009-11-04T12:37:59+01:00
A) rozwiazuję kolejno poszczególne składniki :
½*216 do potęgi 2/3 = ½*( 8*27) do potęgi 2/3
½*216 do potęgi 2/3 = ½*( 2³*3³) do potęgi 2/3
½*216 do potęgi 2/3 = ½*2³ do potegi 2/3 *3³ do potegi 2/3
½*216 do potęgi 2/3 = ½*2²*3²
Potęga potęgi = wykładniki potęg mnoży się
Iloczyn potęg = wykładniki potęg dodaje się
Iloraz potęg = wykładniki poteg odejmuje się

½*216 do potęgi 2/3 = ½*4*9 = ½*36 =18

II człon
(5,27)⁻¹ = (527/100)⁻¹ = ( 100/527)¹

IIIczłon
81 do potęgi 0,75 *(0,5)⁻¹ = [( 3)⁴ ] do potęgi 3/4
81 do potęgi 0,75 *(0,5)⁻¹ = 3³

przykład b)
I człon
24*32 do potegi -3/5 = (2³*3 )*(2⁵ ) do potęgi -3/5
24*32 do potegi -3/5 = (2³*3 )* 2⁻³
24*32 do potegi -3/5 = 2° *3 = 1*3 = 3

II człon
[2 do potęgi (½√2) do potegi (½√2)]*√8 =
= [2 do potęgi 2/4 ]* (8 do potęgi ½ )=
= [2 do potęgi ½ ]*[(2³) do potegi ½ ]=
= [2 do potęgi ½ ]*[ 2 do potęgi 3/2) =
= 2 do potegi (½*3/2)=
= 2 do potęgi 3/4

1 1 1