Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T17:55:23+02:00
Dynamika to jeden z elementów dzieła muzycznego, który reguluje głośność, siłę natężenia dźwięku.

W muzyce na określenie dynamiki utworu muzycznego używa się określeń w języku włoskim. Oto najpopularniejsze (lecz NIE WSZYSTKIE):
forte fortissimo (w skrócie: fff) - najgłośniej
fortissimo (ff) - głośniej
forte (f) - głośno
mezzo forte (mf) - średnio głośno
mezzo piano (mp) - średnio cicho
piano (p) - cicho
pianissimo (pp) - ciszej
piano pianissimo (ppp) - najciszej

W przypadku kiedy głośność wzrasta stopniowo używa się określenia "crescendo" a kiedy stopniowo maleje "diminuendo" (synonim: "decrescendo").