Odpowiedzi

2010-04-13T16:16:48+02:00
Pojęcie efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych gospodarstwa jest związane z energochłonnością. Celem Unii Europejskiej jest stałe zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, tak by w roku 2010 osiągnąć 10 % oszczędności w tym względzie. Ramowe regulacje związane z zasadami oznaczeń urządzeń gospodarstwa domowego pod względem ich energochłonności (klasa i znormalizowane zużycie energii) oraz innych cech użytkowych produktu wprowadziła Dyrektywa 92/77/EC z roku 1992. Natomiast szczegółowe regulacje na obszarze Polski zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2005 r.)
6 4 6