Odpowiedzi

2010-04-13T21:27:15+02:00
Tren X jest właściwie jednym wielkim pytaniem i zarazem apostrofą skierowaną do zmarłej Urszulki. Pierwszy wers pochodzi jakby ze ściszonej poufnej rozmowy ale następne pytania, a jest ich w sumie dziewięć są coraz bardziej bolesne, aż stają się krzykiem najgłębszej rozpaczy. Są one wyrazem bezradności, niepewności i wątpliwości. Dotyczą jednej zasadniczej sprawy: "gdzieś jest?!" i kierują w krainy zaświatów zgodnie z wierzeniami chrześcijańskimi, starożytnymi, pogańskimi, gdzie Urszulka może przebywać po śmierci. Poeta szuka córki w raju wśród aniołków, na wyspach szczęśliwych, nad rzeką zapomnienia Lete. Zastanawia się, czy nie została zamieniona w słowika jak Filomela, czy też może powróciła tam gdzie przebywała przed urodzeniem. Kochanowski staje na granicy bluźnierstwa. Zwątpienie w istnienie życia pozagrobowego pociąga za sobą zwątpienie w istnienie Boga.

Tren XIX
Poeta stara się spojrzeć na życie ludzkie bardziej trzeźwo, stara się znaleźć ukojenie bólu. W tym trenie zjawia się autorowi we śnie jego zmarła matka z Urszulką na ręku i koi jego serce wiadomością, że jego córeczka zaznaje już wiecznej szczęśliwości w niebie, a poprzez swą przedwczesną śmierć uniknęła wielu trosk, cierpień i smutków, które zapewne spotkałyby ją w doczesnym życiu. Matka poety apeluje do rozsądku, przypominając synowi ze wszyscy ludzie są śmiertelni i każdy ma wyznaczony czas życia i śmierci. Pocieszenie opiera się na zestawieniu ze sobą dwóch obrazów: nieba oraz ziemi. W zakończeniu tego trenu poeta przedstawia maksymę: ludzkie poglądy, ludzkie noś ". W myśl tej maksymy nalezy z godnością przeżywać wszytsko to, co człowiekowi może się przydarzyć.