Kilka zadań z matematyki
1.Oblicz; √12 :√27
2.Oblicz O,OOO1⁵ :O,OOOO1⁵
3.Iloczyn 34*10⁻⁶
4.Oblicz pole powierzchni bocznej stożka o promieniu podstawy 4 cm i tworzącej 10 cm.
5.Podaj najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą nierówność -6<x.
6.Jeden z boków trójkąta wpisanego w okrąg stanowi jego średnicę. Podaj miary kątów tego trójkąta, wiedząc że suma miar dwóch z nich jest równa 100 stopni.
7.Boki równoległoboku są równe 8 cm i 10 cm. Oblicz odległość boków dłuższych wiedząc żę odległość boków krótszych jest równa 6 cm.
8.Przekąta podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa √2
w wysokość ściany bocznej 4 cm . Oblicz pole powierzchni tej bryly.
9.Deska ma długość równą 2m a grubość 36 mm . Jaką długość ma deska o tej samej masie i szerokości ale grubości równej 20 mm.
10.Wyznacz d ze wzoru v=jedna dwunasta π2D²+d²h. wiedząc że wszystkie zmienne przyjmują wartosci dodatnie.
11.Pólkula i kula mają równe pola powierzcni . Oblicz stosunek promienia pólkuli do promienia kuli.
12. Jaki jest stosunek przekątnych dwóch prostokątów podobnych jeżeli stosunek pól tych prostokątów jest równy 2,25 :1

1

Odpowiedzi

2010-04-12T22:14:29+02:00
1. √12/√27 |×√27
√12/27
2. to po prostu 0,001: 0,00001= 10
3. 34 × (1/10)⁶ = 0.000034
4. p=πrl=π×4×10=
40π
5. -5
6. to zalezy o ktore chodzi te dwa. a tak to obojetnie 80° 50° 50°
7. 3² + x² =8²
x²= 64-9
x=√₅₅

2 x = ta odległosc czyli 2√⁵⁵