1.Uzupełnij tabele . Zapisz wzory sumaryczne lub nazwy związków chemicznych .
/ - u góry
WZÓR SUMARYCZNY : NAZWA ZWIĄZKU CHEM .:
Mg/IIO/II
N/IVO/II ( na dole 2)
Ag/I(na dole 2)/S/II
Fe/III/Cl/I/(na dole 3)
Fe/II/O/II/
jak odczytac ?
Mg/II/O/II/
N/IV/O/II/(u g.óry 2)
Ag/I/(na dole 2)S/II/
FE/III/Cl/I/(na dole 3)
Fe/II/O/II

1

Odpowiedzi

2010-04-12T17:56:16+02:00
WZÓR SUMARYCZNY : NAZWA ZWIĄZKU CHEM .:
Mg/IIO/II : tlenek magnezu
N/IVO/II ( na dole 2) : tlenek azotu
Ag/I(na dole 2)/S/II : siarczek srebra
Fe/III/Cl/I/(na dole 3) : chlorek żelaza(III)
Fe/II/O/II/ - tlenek żelaza(II)
jak odczytac ?
Mg/II/O/II/ : tlenek magnezu
N/IV/O/II/(u g.óry 2) : tlenek azotu
Ag/I/(na dole 2)S/II/ : siarczek srebra(I)
FE/III/Cl/I/(na dole 3) : chlorek żelaza
Fe/II/O/II : tlenek żelaza(II)
7 4 7