Odpowiedzi

2009-11-04T13:06:38+01:00
X+y = 92
0,4x =¾y

x+y = 92
⅖ x = ¾y

x+y = 92
x = ¾y *5/2

x+y = 92
x = 15/8

15/8 + y = 92
x = 15/8

y = 92 - 15/8
x = 15/8

y = 92 - 1⅞
x = 15/8

y = 90⅛
x = 1⅞
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T13:12:43+01:00
X pierwsza liczba
y druga liczba

x+y=92
40%x=3/4y

x=92-y
40/100 x=3/4y

x=92-y
4/10 (92-y)=3/4y

x=92-y
4/10 razy 92-4/10 y=3/4y

x=92-y
368/10-4/10y=3/4y

x=92-y
36,8=15/20y+8/20y

x=92-y
36,8=23/20 y

x=92-y
y=36,8 razy 20/23

x=92-y
y=32

x=60
y=32
4 5 4
2009-11-04T13:23:08+01:00
I liczba-x
II liczba-92-x
rozw:0,40*x=¾(92-x)
0,4x=69-¾x
0,4x+o,75x=69
1,15x=69/:1,15
x=60
I liczba=60
II liczba=92-60=32
spr:
0,4*60=24
¾*38=24