ZAD 1
W wyniku podziałów w chrześcijaństwie powstał Kościół:

A) Grecki i prawosławny.
B) katolicki (powrzechny) i wschodni ( prawosławny).
C) Rzymski i zachodni.
D) katolicki i rzymski.

ZAD 2
Do plemion słowiańskich należeli:

A) Węgrzy.
B) Prusowie.
C) Morawianie.
D) Finowie.

ZAD 3
Za rządów Władzimierza Wielkiego państwo ruskie:

A) zorganizowałó misję Cyryla i Metodego.
B) osiągnełó największe znaczenie.
C) znalazło się pod panowaniem Wielkomorawian.
D) stoczyło bitwę na Lechowym Polu.

ZAD 4
Podczas obrony Konstantynopola Bizantyjczycy wykorzystali:

A) zwierciadła Archimedesa.
B) taktykę falangi.
C) ogień grecki.
D) proch strzelniczy.

ZAD 5
Mahomet w 662r. musiał uciekać z:

A) Damaszku do Mekki.
B) Mekki do Medyny.
C) Medyny do Mekki.
D) Mekki do Jerozolimy.

ZAD 6
Normańscy żeglarze dotarli do:

A) Zatoki Perskiej.
B) Ameryki Północnej.
C) Indii.
D) południowej Afryki.

ZAD 7
Uniwersalne cesarstwo Ottona III miało się składać:

A) Brytanii, Galii, Germanii i Hiszpanii.
B) Brytanii, Galii, Germanii i ze Słowiańszczyzny.
C) Rzymu, Galii, Germanii i ze Słowiańszczyzny.
D) Bretanii, Galii, Germanii i ze Skandynawii.

2

Odpowiedzi

2010-04-12T17:54:01+02:00
1. B
2. A,B,C
3. B
4. C
5. D
6. B
7. C
39 3 39
2010-04-12T18:00:45+02:00
1B
2C
3D
4A
5B
6B
7C
24 4 24