Przetłumacz na j.polski
Easter traditions in Poland differ from the British ones.First of all,the holiday has more of religious significance.The period of Lent starts on Ash Wednesday.On that day all the churches hold services at which ash is sprinkled on the worshippers heads as a symbol of humility and the inevitability of death .During lent ,many Catholics give up some of their pleasures ,for example eating chocolate or drinking alcohol.The last sunday before Easter is called Palm Sunday.On this day,worshippers take the richly decorated calkin branches to church where they are consecrated by the priest.Palm sunday is the beginning of Holy Week.Another significant day is Good friday when Jesus Christ died on the Cross.On this day.Polish people refrain from eating meat and sweets,and they go to church to pray at the symbolic tomb of Christ. ZA NAJLEPSZE DAM NAJ.!

2

Odpowiedzi

2010-04-12T18:07:50+02:00
Polskie tradycje wielkanocna różnią się od Brytyjskich. Po pierwsze święta te mają bardziej religijne znaczenie. Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się w Środę Popielcową. Tego dnia wszystkie kościoły odprawiają nabożeństwa, podczas których głowy wiernych są posypywane popiołem na znak pokory i nieuchronnej śmierci. Podczas Postu wielu Katolików rezygnuje z przyjemności takich jak jedzenie czekolady, lub picie alkoholu. Ostatnia niedziela przed Wielkanocą nazywana jest Niedzielą Palmową. Tego dnia wierni biorą do kościoła bogato zdobione gałązki wierzbowe, gdzie są one święcone przez księdza. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Kolejnym znaczącym dniem jest Wielki Piątek, kiedy to Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Tego dnia Polacy powstrzymują się od jedzenia mięsa, oraz słodyczy i idą do kościoła modlić się nad symbolicznym grobem Chrystusa.

Nie znalazłam w żadnym słowniku calkin branches, więc w tekście użyłam "gałązki wierzbowe", z których to wykonuje się palemki Wielkanocne.
2010-04-12T18:11:46+02:00
Tradycje wielkanocne w Polsce różnią się od brytyjskich. Przede wszystkim czas wolny ma więcej z religijnego znaczenia. Okres wielkiego postu zaczyna sie w środę popielcową. W tym dniu we wszystkich kościołach głowy wiernych pospywane są poświęconym popiołem jako symbol pokory i nieuchronności śmierci. podczas wielkiego postu wielu Katolików rezygnuje z przyjemności, np. jedzenia czekolady czy picia alkoholu. Ostatnia niedziela przed Wielkanocą nazywana jest Niedziela Palmową. W tym dniu wierni biora bogato ozdobione gałęzie ? do kościoła gdzie są święcone przez duchownego. Niedziela palmowa jest początkiem Wielkigo Tygodnia. innym znaczącym dniem jest Wielki Piątek, kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu. W tym dniu Polacy powstrzymuja sie od jedzenia mięsa, słodyczy i idą do kościoła, by pomodlic się przy symbolicznym grobowcu Chrystusa.