Odpowiedzi

2009-11-04T13:17:48+01:00
Pole rombu to polowa iloczynu przekatnych

P=1/2d₁d₂

1.
d₁=4cm
d₂=9cm
P=1/2 4 razy 9 cm²=36/2 cm²=18cm²
2.
d₁=12cm
d₂=3cm
P=1/2 12 razy 3cm²=36/2cm²=18 cm²
2009-11-04T13:17:49+01:00
1. P=e*f/2
P=4*9/2= 18 cm²
P=12*3/2=18 cm²
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T13:21:47+01:00
Romb jest czworokątem, który ma wszystkie boki równej długości. Suma kątów jest więc równa 360 stopni. Kwadrat jest szczególnym przypadkiem rombu, który ma wszystkie kąty proste.

Wzorek na pole rombu uwzględniający długość przekątnych ma postać:

P = 1 / 2 a * b,

gdzie a i b są długościami przekątnych.

a) p = 1 / 2 * 4 cm * 9 cm = 1 / 2 * 36 cm² = 18 cm²

b) P = 1 / 2 * 12 cm * 3 cm = 1 / 2 * 36 cm² = 18 cm²

Pozdro))
1 5 1