Odpowiedzi

2010-04-12T18:17:58+02:00
Historia i kulisy literackich Nobli

...polityczne względy. Ale w czasie I wojny nagradzano głównie twórców z neutralnej...wydał w 1945 r. w tomie Ocalenie . Po wojnie wyjechał na placówkę dyplomatyczną do...przemówieniem noblowskim). Po wybuchu I wojny światowej udał się Sienkiewicz do Szwajcarii...organizował charytatywny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, któremu przypisywał również spore znaczenie...młodzieńczych wierszy, pisanych po wojnie i w połowie lat 50., zaledwie osiem...