Odpowiedzi

2009-11-04T20:07:57+01:00
1.
Wylicz czas lotu pierwszego kamienia (h = gt²/2). Odejmij 1 s i postaw do równania lotu drugiego kamienia (h = v*t - gt²/2 - h = 0, t i g znamy).

2.
Mamy równanie ruchu paczki
h = v*t - gt²/2
Wyliczmy t dla h = 0 i v balonu. Paczka naj pierw trochę podleci (ma v balonu - do góry), a potem zacznie spadać.

3.
x = v_pozima * t
y = v_pionowa * t - gt²/2

x/20 cm <= y/20 cm (chyba tak oblicz i sprawdź na piechotę)