Zad 6.
Jakie współczesne pomysły techniczne mają stwarzać iluzję rzeczywistości i przenosić widza w nierealny świat? Napisz na temat: "Dawniej - panorama,a dziś - ...."
zad 1.
Czym jest Panorama Racławicka i w jakim mieście się znajduje?
zad 2.
Podkreśl fragment tekstu wydrukowany pogrubioną czcionką. Przymknij oczy i spróbuj sobie wyobrazić malowidło, które przenika się z rzeczywistością.
zad 3.
Podkreśl w zaznaczonym grubszym drugiem fragmencie przyimki. Czy bez nich możliwe byłoby wyrażenie stosunków przestrzennych?
zad 5.
Co oznaczają słowa " Ku pokrzepieniu serc"( z zakończenia " Trylogii" Henryka Sienkiewicza) i do jakiej twórczości się odnoszą?Najlepiej by bylo do jutra........
Y gory dzienkuje**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T15:48:32+02:00
Zad.1
Panorama Racławicka – panoramiczny obraz olejny autorstwa kilku artystów-malarzy tworzących na przełomie XIX i XX wieku. Obok Panoramy siedmiogrodzkiej jest to jedna z dwóch XIX wiecznych panoram, które zachowały się do naszych czasów oraz jedyna zachowana w całości.
149 1 149