Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T18:08:37+02:00
Zjawiska krasowe w Polsce występują na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.Jest to wyżyna zbudowana ze skal wapiennych,które powstały ze skorupek wapiennych organizmow morskich ,,,,,,,,zyjących tu przed milionami lat.Wapienie są wrażliwe na działanie wód opadowych.W wodzie rozpuszcza się dwutlenek węgla i tworzy się kwas węglowy rozpuszczający wapienie.Procesy zachodzące w skałach wapiennych w wyniku działania wody nazywamy ZJAWISKAMI KRASOWYMI.Ich efektem są FORMY KRASOWE:skałki,jaskinie,podziemne korytarze ,stalaktyty i stalagmity.
Stalaktyty- nacieki w ksztalci sopla,zwisające ze stropu jaskini.
Stalagmity-nacieki w kształcie stożka,narastają na dnie jaskini
Stalagnaty-połączone stalaktyty i stalagmity /kolumny jaskiniowe /
26 2 26