Odpowiedz na pytania
-Jakie znaczenie dla Mieszka I i państwa Polskiego miała przyjęcie chrztu?
- Wymień najważniejsze postanowienia zjazdu gnieźnieńskiego
-Dlaczego biskup Wojciech został uznany za świętego?
- Jaka była przyczyna konfliktu króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem?
z góry dziękuje :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T18:43:35+02:00
1 uchronił kraj przed podbojami niemieckimi a także zespolił kraj i umocnił swoją władzę
2 nie rozumiem
3 ponieważ w 997 wyruszył do siedzib pogańskich Prusów w celu schrystianizowanie kraju , misja jednak nie powiodła się Prusowie zabili go wieść o męczeńskiej śmierci biskupa obiegła całą europe a papież w 999 ogłosił go świętym
4 nie wiem