1.Co wydarzyło się 17września 1939r.
2. Wymień polskie oddziały wojskowe powstałe na terytorium ZSRR
3.Wymień polskie oddziały wojskowe powstałe na terytorium Europy Zachodniej.
4.Wymień 2 przyczyny klęski powstania Warszawskiego.
5.Podaj dwa postanowienia manifestu PKWN.

(odp na wszystkie pytania ) :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T18:22:11+02:00
1.
Agresja Związku Radzieckiego na II Rzeczpospolitą Polskę (do której Ruscy nadal się nie chcą przyznać - niestety).
2.
*1. Dywizja im. Tadeusz Kościuszki
*Ludowe Wojsko Polskie
*1.Armia Wojska Polskiego
3.
*1.Samodzielna Brygada Spadochronowa
*Dywizjony
-polski 303
-polsko-czechosłowacki 302
*1 Korpus Polski
*Polskie okręty takie jak:
-Piorun
-Ślązak
-Krakowiak
*Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
*2 Korpus Polski
4.
*Źle zaplanowane zrzuty broni dla powstańców przez Aliantów.
*Dostarczenie zepsutej broni dla powstańców przez Rosjan.
*Rozpoczęcie powstania tylko przez połowę powstańców ze względu na słabą komunikatywność.
*Mało broni. Jeden pistolet przypadał na od 3 nawet do 6 powstańców.
*Mało amunicji do broni.
*Brak pomocy ze strony Czerwonej Armii, która stała po drugiej strony Wisły... (MENDY!!!)
5.
1-Wzywał do walki z okupantem niemieckim.
2-Postanowił utworzenie Milicji Obywatelskiej.
2010-04-12T18:23:24+02:00
1.Wojska radzieckie przekroczyły wschodnią granicę Polski, wkroczył oddział Armii Czerwonej .
2.I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem płk Zygmunta Berlinga ,I Armię Polską z czasem utworzenie Ludowego Wojska Polskiego.
4.przewaga zbrojeniowa i liczebna ze strony przeciwnika brak przemyślanej strategii.
5.Ustanowił krajową Radę NARODOWĄ , Milicję Obywatelską ,bezpłatne nauczanie,ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich.
3.
1 2 1