W kazdym zdaniu jest blad w formie czasownika be,nazwie kraju lub narodowosci.podkresl bledy i napisz poprawne zdania.

1.My friends is Germany. .............................
2.Are you Italyan? ...........................
3.I not a good singer? .............................
4.What your address? ...............................
5.You isn't an actor. ..........................
6.Im from Poland. .........................
7.Is he a China footballer? .................
8.What this is in English? ...............

2

Odpowiedzi

2009-11-27T11:04:55+01:00
1.My friends is Germany.
My friends are Germany.

2.Are you Italyan?
Ary you Italian?

3.I not a good singer?
I am not a good singer.

4.What your address?
What is your adress?

5.You isn't an actor.
You are not an actor.

6.Im from Poland.
I am from Poland.

7.Is he a China footballer?
Is he a Chinese footballer?

8.What this is in English?
What it is in English?
2 5 2
2009-11-27T12:06:13+01:00
1. My friends are Germany.
2. Are you Italian ?
3. I'm not a good singer.
4. What is your address ?
5. You aren't an actor.
6. I'm from Poland.
7. tego nie wiem jak zrobić.
8. What is this in English ?


pzdr. ;p
1 5 1