Tylko 1 zadanie i 28 pkt do zdobycia.!
Pomóżcie bo na jutro , za każdą odp daję naj ;]

Objętość piłki jest równa 972 π cm ³.
Oblicz z dokładnością do 1 cm ² ile skóry potrzeba na uszycie takiej piłki. Obliczenia wykonaj, przyjmując że doliczamy 20% skóry na szwy.

Tylko too <3

1

Odpowiedzi

2010-04-12T21:36:27+02:00
4/3πr³=972π |/π
4/3r³=972 | / 4/3
r³=729 |√
r=9

P=4πr²
P=4*81π
P=324π
P≈324*3,14
P=1017,36

1,2*1017,36=1220,832≈1221cm²
1 5 1