Odpowiedzi

2010-04-12T18:12:07+02:00
Wegry byly w tych czasach panstwem bardzo dobrze zorganizowanym.

Dynastia Arpadów panowała na Węgrzech do 1301 roku. Za twórcę państwa uważany jest, koronowany w 1001 pierwszy król Węgier, Stefan I Święty, który ostatecznie przeprowadził chrystianizację swojego państwa.

Jednak wzrost znaczenia państwa węgierskiego za czasów Stefana I Świętego zaniepokoił feudałów niemieckich. Cesarz Konrad II rozpoczął wojnę z Węgrami z wyraźną chęcią zmuszenia ich do uległości złożenia hołdu lennego. Wojna skończyła się sromotną klęską wojsk cesarskich. Według słów kronikarza niemieckiego: ...cesarz wrócił z Węgier bez armii i bez jakichkolwiek zysków. Odtąd też granica między Węgrami a cesarstwem, a później Austrią, ustaliła się na rzece Litawie.
1 5 1