Władysław Reymont urodził się 7 maja 1868 r. we wsi Kobiele Wielkie. Pochodził ze zdeklasowanej, wielodzietnej rodziny szlacheckiej. Rodzice wysłali go do Warszawy na terminowanie u krawca. W 1884 r. uzyskał tytuł czeladnika i na tym zakończył swoją edukację. Przez wzgląd na ojca przybrał nazwisko Urbański i został aktorem w wędrownym teatrze. Myślał o wstąpieniu do zakonu, a nawet rozpoczął nowicjat u ojców Paulinów w Częstochowie, jednak zrezygnował po kilku miesiącach. Przez krótki okres pełnił role medium w zagranicznej wyprawie spirytysty Puszowa. Przeżył również wiele przygód i skandali miłosnych. Wreszcie zatrudnił się jako pomocnik dróżnika na kolei na linii Warszawa - Wiedeń. Wówczas dużo czytał i napisał wiele wierszy.

W 1893 r. zadebiutował nowelami „Wigilia Bożego Narodzenia”, „Suka”, „Śmierć”. Pierwszą jego oddzielną książką, która zapoczątkowała jego karierę była „Pielgrzymka Do Jasnej Góry” z 1895 r.. W 1899r. ukazała się opowieść „Komediantka”, a rok później jej kontynuacja – „Fermenty”. W tym samym roku wydał pierwszy zbiór nowel pt. „Spotkanie”. W 1899r. ukazała się powieść, którao dniosła wielki sukces „Ziemia obiecana”. W 1900r. przeżył wypadek kolejowy. Dzięki odszkodowaniu zabezpieczył swoją przyszłość oraz unieważnił małżeństwo ukochanej Aurelii Szacnajder, w 1902r. pobrali się.

W latach 1902-1909 podróżował po Francji, Polsce i Włoszech. W tym samym czasie w latach 1904-1905 ukazała się jego największą powieść – „Chłopi”. Wkrótce została ona przetłumaczona na wiele języków. W najlepszych latach wydał zbiory nowel: „Burza” (1907r.) i „Na krawędzi”(1907r.). ; wrażenia i notatki „Z ziemi chełmskiej” (1910r.) ; szkic powieściowy „Marzyciel” (1910r.); powieść spirytystyczną „Wampir” (1911r.); trylogie historyczna „Rok 1974” (1913-1918r.); zbiór nowel „Za frontem” (1919r.); dwie powieści „Osądzona księżniczka” (1923r.);fantastyczną baśń zwierzęcą „Bunt” (1924r.); opowieść ludową „Legenda”(1924r.). W 1925r. otrzymał za "Chłopów" literacką nagrodę Nobla. Zmarł 5 grudnia 1925r. w Warszawie.

Za jaką powieść Reymont otrzymał nagrodę Nobla?
- Pielgrzymka do Jasnej Góry
- Komediantka
- Chłopi

Za co Władysław Reymont otrzymał odszkodowanie?
- za wypadek kolejowy
- za zniszczenie jego mienia
- za pomówienia
proszę o pomoc daje *

1

Odpowiedzi

2010-04-12T18:56:40+02:00
Za opowieść Chłopi

Otrzymał odszkodowanie za wypadek kolejowy