Napisz opowiadanie z życia współczesnej młodzieży, które będzie ilustracją wybranego przez ciebie błogosławieństwa.
plan wydarzeń,opowiadanie lub opowiadanie z dialogiem.Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie,
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T16:53:15+02:00
Ten fragment Biblii powinien brzmieć tak:

1Kiedy ujrzał tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, podeszli do niego jego uczniowie
2 i otworzywszy usta, zaczął ich nauczać, mówiąc:
3 „Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej, gdyż do nich należy królestwo niebios.
4 „Szczęśliwi pogrążeni w żałości, gdyż oni będą pocieszeni.
5 „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię.
6 „Szczęśliwi łaknący i pragnący prawości, gdyż oni będą nasyceni.
7 „Szczęśliwi miłosierni, gdyż im będzie okazane miłosierdzie.
8 „Szczęśliwi, którzy są czystego serca, gdyż oni będą widzieć Boga.
9 „Szczęśliwi pokojowo usposobieni, gdyż oni będą nazwani ‚synami Bożymi’.
10 „Szczęśliwi, którzy są prześladowani ze względu na prawość, gdyż do nich należy królestwo niebios.
11 „Szczęśliwi jesteście, gdy was lżą i prześladują, i ze względu na mnie kłamliwie mówią przeciwko wam wszelką niegodziwość.
12 Radujcie się i skaczcie z radości, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebiosach tak bowiem prześladowali proroków przed wami.