1.W czasie prac wykopliskowych wydobyto 45m³ ziemi, z której usypano kopiec w kszyałcie stożka. Jego pole podstawy jest równe 54m² . Oblicz wysokość kopca, pamiętając, że objętość stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokości. zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T18:09:57+02:00
V=1/3 Pp * H
1/3 * 54 = 18
18H = 45
H=2,5m