Rozwiąż krzyżówkę.
1.Rzeka , która utworzyła rozlewiska (bagna) na Nizinie Podlaskiej. na 7 liter
2.Lasy często zalewane wiosennymi przyborami wód, wystepują w Puszczy Białowieskiej. na 4 litery
3.Poleski............. Narodowy. na 4 litery
4.Największe miasto na Nizinie Podlaskiej. na 9 liter
5.Rozległe nieckowate obniżenie terenu otoczone wzniesieniami. na 7 liter
6.Rzeka płynąca przez Warszawę? na 5 liter
7.Najnizsza warstwa lasu? na 7 liter
8.Obszar chroniony mniejszy niż park narodowy. na 8 liter
9. Zwierzę podlegające ochronie w Puszczy Bialowieskiej. na 4 litery
10.Bardzo żyzne gleby.na 11 liter

3

Odpowiedzi

2010-04-12T18:13:13+02:00
1.Biebrza
2.łęgi
3.Park
4.Białystok
5.kotlina
6.Wisła
7.ściółka leśna
8.rezerwat
9.żubr
10.czarnoziemy
66 4 66
2010-04-12T18:16:13+02:00
1. BIEBRZA
2. ŁĘGI
3. PARK
4. BIAŁYSTOK
5. KOTLINA
6. WISŁA
7. ŚCIÓŁKA
8. REZERWAT
9. ŻUBR
10. CZARNOZIEMY
85 4 85
2010-04-12T18:18:24+02:00

1.biebrza
2. łęgi
3. park
4.Białystok
5. pagórek
6.Wisła
7.sciułka
8.rezerwat
9.żubr
10.czrnoziemy
63 4 63