Odpowiedzi

2013-06-27T01:16:41+02:00

Gaz powodujący mętnienie wody wapiennej to CO₂.

Związek chemiczny niezbędny do życia to H₂O.

mCO₂ = 12u + 2·16u = 44u

mH₂O = 2·1u + 16u = 18u

44u : 18u ≈ 2,4

Odp.: Masa cząsteczkowa CO₂ jest ok. 2,4 razy większa od masy cząsteczkowej H₂O.