1. ściana boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest prostokątem o wymiarach 6x4. oblicz objętość tego graniastosłupa. Rozpatrz dwa sposoby.

2.Ściana boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest kwadratem o polu 64cm kwadratowe. Oblicz objętość tego graniastosłupa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T18:27:04+02:00
A)
a)
Pp= a² √3 ÷ 4
a= 4cm
Pp = 2√3cm²
H = 6cm
V= Pp ×H
V= 2√3cm²×6cm = 12√3 cm³

b)
Pp= a² √3 ÷ 4
a= 6cm
Pp = 3√3cm²
H = 4cm
V= Pp ×H
V= 2√3cm²×4cm = 8√3 cm³

B)
Pb= 64 cm²
Pb= a²
a= √Pb
a= √64
a=8cm

Pp= a² √3 ÷ 4
Pp = 16√3 cm²

V= Pp ×H

V= 16√3 cm²× 8cm= 128 √3 cm³

3 3 3