1.Ukształtowanie Polski po I Wojnie Światowej
2. Liga Narodów
3.Kryzys przysięgowy
4.Wojna pozycyjna,Błyskawiczna
5.opis Dmowskiego.Piłsudskiego,Lenina
6.Przyczyny rewolucji w Rosji

7.Co rozpoczęło I Wojne Światową czyli zamach w Sarajewie.

1

Odpowiedzi

2009-11-06T14:39:10+01:00
1państwo polskie zostało utworzone z Królestwa polskiego,zachodniej galicji i niewielkiej części zaboru niemieckiego
2 Liga narodów-organizacja powołana na wniosek prezydenta Wilsona,która miał strzec pokoju w Europie
3Kryzys przysięgowy polegał na tym że 1 i 3 brygada legionów w Austo-Węgrzech odmuwiła złorzenia przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu
4 wojna pozycyjna polega na tym że zostaje ustalona linia fronty i koło niej toczą się wyniszczające walki
wojna błyskawiczna polega na szybkim pokonaniu przeciwnika poprzez zmasowany atak
5Roman Dmowski jest przywódczą ruchu narodowego,zwolennik orientacji prorosyjskiej
Józef Piłsudzki- przywódca PPS-u zwolenik orientacji proaustryjackiej
Włodzimierz Ilicz Lenin- przywódca bolszewików
6-głód
-klęski na froncie
-nieudolne rząd cara
7bezpośrebnią przyczyną wojny był zamach na austryjackiego następce tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie,zamachu dokonała Serbska organizacja terorystyczna ''Czarna Ręka'' po tym zamachu Austro-Węgry atakują na Serbie a do konflikty dołałczają kolejne kraje