Odpowiedzi

2010-04-12T18:17:09+02:00
Nauczyciel sprawdza zadania domowe.
-Otwórzcie zeszyty...Małgosiu , kiedy odrabiasz lekcje ?
-Po obiedzie.
-To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś ?
-Bo jestem na diecie.


The teacher checks homework.
-Open your books ... Gosia, when my homework?
-After dinner.
-This is why this is not odrobiłaś homework?
-Because I'm on a diet.
2010-04-12T18:19:40+02:00
Pani od plastyki mówi do dzieci:
- narysujcie swojego idola...
No więc Jasiu przychodzi do pani z pustą kartką.
Pani się go pyta:
- Jasiu, co narysowałeś?
- Małysza.
- A gdzie ten Małysz?
- Odleciał.Lady of art speaks to children:
- Draw your idol ...
So Johnny comes to you with a blank piece of paper.
Madam asks him:
- Johnny, what have drawn?
- Małysz.
- And where is Małysz?
- Flew away.

1 5 1