Jeden koniec 10-metrowego sznurka umocowany jest na słupie na wysokości 7m nad ziemią. W jakiej największej odległości od słupa może dotknąć ziemi drugi koniec sznurka. Oszacuj wynik bez kalkulatora.
A) około 3m
B) około 5m
C) około 6m
d) około 7m

1

Odpowiedzi

2010-04-12T18:19:02+02:00
Wyjdzie to z twierdzenia pitagorasa

a[kwadrat] + b[kwadrat] = c[kwadrat]

a=7
b=?
c=10

7[do kwadr.] + b[kwadr.] = 10 [kwadrat]
b[kwadrat] = 100 - 49
b[kwadrat] = 51
b= ponad 7 m

Odp.: D