Odpowiedzi

2010-04-12T18:48:49+02:00
Marii Magdalenie
Piotrowi
Kleofasowi i jego towarzyszowi
Szymonowi
swoim uczniom
2010-04-12T18:49:16+02:00
Niewiernemu Tomaszowi i apostołom no i uczniom
2010-04-12T18:57:41+02:00
Według św. Marka :
* Maria Magdalena
* Maria, matka Jakuba i Salome
Według św. Mateusza :
* Maria Magdalena i druga Maria
Według św. Łukasza :
*Maria Magdalena
*Joanna i Maria
*matka Jakuba i jeszcze jakieś kobiety
Według św. Jana
*tylko Maria Magdalena
1 5 1