W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45 m3 ziemi , z ktorej usypano kopiec w kształcie stożka . Jego pole podstawy jest rowne 54 m2 . Oblicz wysokosc kopca , pamiętając że objętość jest rowna jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokosci . Zapisz obliczenia

1

Odpowiedzi

  • cyco
  • Rozwiązujący
2010-04-12T18:20:09+02:00
Pp=54m²
Vs=1/3Pp*h
h=Vs/(1/3Pp)=45m³/(1/3*54m²)
h=2.5m