Napisz w czasie present perfekt lub simple past

1.jak długo Sara jest mężatką.Od 5 lat
2.kiedy byłeś na wakacjach. 2 lata temu
3.o której godzinie skończyłeś lekcje . o wpół do 3
4.jak długo uczysz się angielskiego. od 6 lat
5.czy widziałeś marka
6. James napisał świetną książkę w zeszłym roku
7.tak już się nauczyłem
nie jeszcze się nie nauczyłem
8.czy już się nauczyłeś czasowników nieregularnych
9.przepraszam że nie pisałam przez tak długi czas
10.nie widziałam cię od kiedy skończyliśmy szkołę
11.jakie miłe spotkanie!
i nie z translatora

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T22:20:53+02:00
1.How long has Sara been married ? For 5 years.
2. When were you on holidays? 2 years ago.
3. What time did you finish lessons ? at half past two.
4. How long have you been learning English? For 6 years.
5. Have you seen Mark ?
6. James wrote amazing book last year.
7. Yes, I've just learnt.
No, I haven't learnt yet.
8. Have you learnt irregular verbs yet?
9. I'm sorry that I didn't write so long.
10. I didn't see you since we finished school.
11. How nice meeting!