Odpowiedzi

2010-04-13T21:20:30+02:00
1)Niski udział:
-mimo tego, że kraj ma wybitne walory turystyczne to jeżeli ma za dużą liczbę mieszkańców to kraj nie osiągnie dużych dochodów z turystyki
-jeżeli kraj nie ma w ogóle wybitnych walorów turystycznych to nikt go nie odwiedza i nie ma zysków

2)Wysoki udział:
-biedne kraje słabo rozwinięte osiągają wysokie dochody z turystyki, jeżeli mają małą ilość ludności i wybitne walory turystyczne
-bogata infrastruktura krajów bogatych również osiąga wysoki dochód na jednego mieszkańca
1 5 1