Przedstaw podane prędkości w innych jednostkach (wynik zaokrąglij):

1. 70 m/s = ............. m/h = (w zaokrągleniu)......... km/h
2. 31 m/s = .............. m/h = (w zaokrągleniu)........... km/h
3. 32 m/s = .............. m/h = (w zaokrągleniu)........... km/h
4. 100 km/h = ............. m/h =(w zaokrągleniu).............m/s
5. 510 km/h = ................ m/h =(w zaokrągleniu)................m/s
6. 310 km/h = .....................m/h =(w zaokrągleniu)..................m/s
7. 20m/s = .............. m/h =(w zaokrągleniu)..................km/h
8. 7km/h = ................m/h =(w zaokrągleniu)...................m/s
9. 85m/s = ...................m/h =(w zaokrągleniu)......................km/h
10. 78m/s = ...................m/min =(w zaokrągleniu).......................km/h

1

Odpowiedzi

2010-04-12T18:33:08+02:00
1. 70 m/s = 252000m/h = (w zaokrągleniu) 252km/h
2. 31 m/s = 111600 m/h = (w zaokrągleniu) 112km/h
3. 32 m/s = 115200m/h = (w zaokrągleniu) 115km/h
4. 100 km/h = 100000m/h =(w zaokrągleniu) 28m/s
5. 510 km/h = 510000m/h =(w zaokrągleniu) 142m/s
6. 310 km/h = 310000m/h =(w zaokrągleniu) 86m/s
7. 20m/s = 72000m/h =(w zaokrągleniu) 72km/h
8. 7km/h = 7000m/h =(w zaokrągleniu) 2m/s
9. 85m/s = 306000m/h =(w zaokrągleniu) 306km/h
10. 78m/s = 4680m/min =(w zaokrągleniu) 281km/h
210 4 210
a jak zamieniałaś jednostki?
thx xd
Nie spam ok ?? Pisze, żeby zaokrąglić
źle jest nr 8.. Nie ma w odpowiedzi 2 tylko 1... ( jest 7000, skreślamy 3 zera i wychodzi 7.. Wychodzi 1, ponieważ z obliczeń to wychodzi, a także jest taka sama cyfra, czyli 7 )
hasło: Beaufort.. Ludzie nawet powiadają: "że to z scale Beaufort 'a"