Ciemna barwa oczu jest dominująca nad błękitną. Allele barwy oczu znajdują się na autosomach. Przyjmując, że za barwę oczu odpowiada jedna para genów, odpowiedz na poniższe pytania i uzasadnij odpowiedzi.
a) Czy rodzice o ciemnych oczach mogą mieć dziecko błękitnookie?
b) Czy rodzice o oczach błękitnych mogą mieć dziecko ciemnookie?

1

Odpowiedzi

  • Laar
  • Początkujący
2010-04-12T18:35:13+02:00