Prosiłbym o zrobienie zadania.
Muszę opisać 4 jakieś zabytki.
Nie muszę się rozpisywać tylko proszę o napisanie krótko gdzie się znajduje kiedy powstało co się tam odbywało itp gdzieś w 5 zdaniach.
(zadanie dla zawansowanych, i lepszych jeżeli ktoś wie że jest dobrze niech napisze ale jak ktoś ma watpliwaość troszę nie pisać) oraz też niech odrazu napisze obok tego po Polsku!

Z góry dziękuję

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T19:06:37+02:00
Zamek na Wawelu
Zamek Królewski na Wawelu to jeden z najwspanialszych polskich zabytków. Jest narodową instytucją gromadzącą w sobie wspaniałe zbiory sztuki oraz przepiękne pamiątki historyczne i kulturalne. Jest również jednostką mającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury.

Wawel Castle
Wawel Royal Castle is one of the greatest Polish monuments. It is a national organization that brings together in one magnificent collection of art and the beautiful historical and cultural relics. There is also a body having legal personality, registered in the Register of National Cultural Institutions.


400-letnie seminarium

Gniezno nie powinno być kojarzone wyłącznie z Katedrą pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. To także miejsce, w którym od ponad 400 lat działa seminarium duchowne, jedno z największych w Polsce. Od niedawna jest Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kształci się w nim 87 kleryków.

400-year seminar

Gniezno should not be associated solely with the Department of the Virgin Mary. It is also a place where more than 400 years running a seminary, one of the largest in Poland. Recently, a Faculty of Theology University. Adam Mickiewicz University in Poznan. Currently, it educates the 87 seminarians.


Katedra w Gnieźnie

Jednym z najstarszych i najważniejszych zabytków chrześcijańskich w Polsce jest Katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie. Jej mury były świadkami historycznych chwil dla Państwa Polskiego. W niej koronowano pierwszych królów polskich. Z nią też związany był św. Wojciech i jego brat, jeden z pierwszych biskupów na ziemiach polskich – bł. Radzim Gaudenty.

Cathedral in Gniezno

One of the oldest and most important Christian sites in Poland is the Cathedral of the Virgin Mary and Saint. Adalbert in Gniezno. Its walls have witnessed historical moments for the Polish state. In her first Polish kings were crowned. With her it was related to St. Wojciech and his brother, one of the first bishops in the Polish lands - Bl. Radzim Gaudent.


Mury krakowskie

Mury krakowskie znane jako Mury miejskie Krakowa były niegdyś solidnymi obwarowaniami strzegącymi miasto przed atakami najeźdźców.
Mury budowano aż do pierwszej ćwierci XIV wieku, kiedy ostatecznie nadano im kształt i charakter. Umocnienia te składały się z podwójnego muru oraz fosy. Mur wewnętrzny wykonany był z cegły i z kamienia. Wznosił się na wysokość aż 7 m, a jego szerokość równa była 2,5 m.

The walls of Cracow

The walls of Krakow's known as the city walls of Krakow were once solid fortifications guarding the city against attacks by invaders.
The walls were built until the first quarter of the fourteenth century, when finally given them shape and character. The fortifications consisted of a double wall and moat. The internal wall was made of brick and stone. Rose to a height of up to 7 meters and its width was equal to 2.5 m.


Kościół Mariacki

Kościół pw. Wniebowzięcia Maryi Panny w Krakowie – kościół Mariacki to chyba najpiękniejsza rzymskokatolicka świątynia w Polsce. Jest jednym z najbardziej znanych zabytków Krakowa, Polski, a może i nawet świata.

St. Mary's Church

Church. Assumption of the Virgin Mary in Krakow - St. Mary's Church is probably the most beautiful Roman Catholic church in Poland. It is one of the most famous monuments of Krakow, Polish, and perhaps even the world.