Odpowiedzi

2010-04-12T18:25:02+02:00
"Być człowiekiem" - to trudna czy łatwa sprawa ? Przedstaw swoje przemyślenia na ten temat - rozprawka.


Współcześny świat pełen zagrożeń i walki o byt spycha nas coraz bardziej do roli "istot mechanicznych". Zapominamy o tym, co jest w życiu ważne. Stajemy się nieczuli na krzywdę innych. Nasze uczcucia nie zawsze są prawdziwe, dlatego uważam, że być człowiekiem to trudna sprawa.


Twierdzę tak, ponieważ:
Po pierwsze - człowieczeństwo to zmaganie się z problemami życia codziennego. Jestem przekonany, że każdy człowiek powinien nauczyć się pokonywać przeciwności losu i wytrwale podązać przez życie bez względu na to, że przyjdzie mu poznać czym jest "smak" porażki.

"Kto nie zaznał goryczy ni razu
Ten nie dozna słodyczy w niebie".

Życie człowieka pełne goryczy kształtuje jego charakter. Myślę, że nie można być w pełni człowiekiem nie będąc doświadczonym przez los. Każde cierpienie, którego doświadczamy ma swój sens i zostanie kiedyś nam wynagrodzone. Ważne jest to, abyśmy z godnością przyjmowali wszystkie cierpienia i przeciwności losu (co wcale nie jest taką łatwą sprawą).

Po drugie - człowieczeństwo to również zauważanie problemów i nieszczęść ludzi żyjących wokół nas, ofiarowanie cząstki siebie innym (słabym, biednym, opuszczonym).

"Bo kto nie był ni razu człowiekiem /
Temu człowiek nic nie pomoże."

Jestem przekonany, że aby stać się w pełni człowiekiem, należy poznać także czym jest miłość. To ona nadaje sens naszej egzystencji. Każdy, kto zaznał tego uczucia, zrozumiał, że człowiek nie powinien żyć tylko dla siebie. Mimo to, niektórzy ludzie nie potrafią nikogo kochać, inni świadomie rezygnują z miłości. Gardząc miłością zapominają o tym, że:

"(...) Kto nie dotknął ziemi ni razu /
Ten nigdy nie może być w niebie."

Twierdzę, że o pełni człowieczeństwa decyduje także umiejętne pokonywanie rozczarowań. Nie można nzwać człowiekiem kogoś, kto odbiera sobie życie, gdyż nie moźe rozwiązać jakiegoś problemu.

Z przedstawionych powyżej argumentów wynika, że być człowiekiem to trudna sprawa. Każdy z nas, kto chce zasłużyć na miano człowieka musi zadać sobie pytanie - czy być człowiekiem to gonić za sukcesem za wszelką cenę i wbrew wszystkiemu i wszystkim, żyjąc tylko w kręgu własnego ja, czy może spojrzeć oczami pełnymi miłości na innych ludzi, dostrzegając ich problemy, a zarazem wyciągając do nich pomocną dłoń.
6 4 6