Odpowiedzi

2010-04-12T18:27:04+02:00
Euroregion - forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni regionów przygranicznych. (Zobacz mapkę:Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, 1999, GUS, Urząd Statystyczny lub "I-686. Euroregiony na granicach Polski" na stronach internetowych Sejmu).na granicach Polski znajduje się 18 euroregionów; są to (w nawiasie rok powstania oraz uczestniczące państwa):

* Euroregion Nysa (1991, Polska/Niemcy/Czechy),
* Euroregion Karpacki (1993, Polska/Słowacja/Ukraina/Węgry/Rumunia),
* Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr (1993, Polska/Niemcy),
* Euroregion Pro Europa Viadrina (1993, Polska/Niemcy),
* Euroregion Tatry (1994, Polska/Słowacja),
* Euroregion Bug (1995, Polska/Ukraina/Białoruś),
* Euroregion Pomerania (1995, Polska/Niemcy/Szwecja),
* Euroregion Glacensis (1996, Polska/Czechy),
* Euroregion Niemen (1997, Polska/Litwa/Białoruś),
* Euroregion Pradziad (1997, Polska/Czechy),
* Euroregion Bałtyk (1998, Polska/Rosja/Litwa/Szwecja/Dania)
* Euroregion Śląsk Cieszyński (1998, Polska/Czechy),
* Euroregion Silesia (1998, Polska/Czechy),
* Euroregion Beskidy (2000, Polska/Czechy/Słowacja),
* Euroregion Dobrawa (2001, Polska/Czechy),
* Euroregion Puszcza Białowieska (2002, Polska/Białoruś).
* Euroregion Szeszupa (2003, Polska/Litwa/Rosja/Szwecja),
* Euroregion Łyna-Ława (2003, Polska/Rosja)Euroregion Neisse-Nisa-Nysa to euroregion obejmujący trzy obszary przygraniczne położone w środkowej Europie, u styku granic Polski (tereny Sudetów Zachodnich oraz powiat żarski), Czech (tereny Sudetów Zachodnich oraz region Usti nad Łabą: powiaty Krásná Lípa, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nysą i Semily) i Niemiec (od Gór Łużyckich i Pogórza Łużyckiego na północ obejmując także Łużyce Dolne, powiaty Löbau – Żytawa, Budziszyn, Kamenz, Łużyce Górne – Dolny Śląsk). Utworzony w 1991 r.

Celem euroregionu jest poprawa standardu życia mieszkańców, rozwój gospodarczy, poprawa stanu środowiska przyrodniczego "Czarnego trójkąta Europy", budowa przejść granicznych oraz ochrona Gór Izerskich zagrożonych wyniszczającym działaniem kwaśnych deszczy.

Stolicami euroregionu są Jelenia Góra, Liberec i Żytawa.

W 2004 roku w tym regionie zamieszkiwało 1 674 480 ludzi, w tym w Polsce 583 441, w Niemczech 649 380 i w Czechach 441 659.
Kopia zglaszam.... To samo znalazlem na Wikipedii