Pracując w parach zadajcie sobie nawzajem pytania i odpowiedzcie na nie.Za każdym razem starajcie się podać inne uzupełnienie lub uzasadnienie swoichodpowiedzi.Sporządźcie notatki o doświadczeniach koleżanki.

np.-Have you ever been to a pop concert?
-Yes,I have.I went to a music festival last year.

do poszczególnych zdań użyć.
1.paint/a picture
2.write/a poem
3.visit/a museum
4.act/in a play

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T18:44:52+02:00
Have you ever painted a picture?
No I haven`t. I am a terrible painter

Have you ever written a poem?
Yes I have. When I`m sad, I love writing poems.

Have you ever visited a museum?
Yes I have. Last year I visited British Museum.

Have you ever acted in a play?
Yes I have. I played Juliet in "Romeo and Juliet".

My friend can`t paint. Sometimes she/he writes poems. She has already visited museum. She must be a good actor.
3 3 3