Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T18:47:38+02:00

26- długość przeciwprostokątnej
x- dłuższa przyprostokatna ( promień podstawy bryły)
y- krótsza przyprostokątna( wysokość bryły)

cos30°=x/26
√3/2 = x/26
2x=26√3
x=13√3

sin30°= y/26

1/2= y/26
2y=26
y=13

odp. a) wysokość bryły y=13
b) promień podstawy x=x=13√3