Odpowiedz na na te pytania pełnym zdaniem.
Odpowiedzieć trzeba 2 sposobami:
1.Ja, reszta zdania.
2.Nein, reszta zdania.
Np Czy byłeś dziś w szkole?
1odp. Tak, ja byłem dziś w szkole.
2odp. Nie, ja nie byłem dziś w szkole.
Pamiętaj o odpowiednim szyku zdania.
1 Hast du die Lahrerin gefragt?
2 Habt ihr in der schule viel gelernt?
3 Hat er Sein Ona besucht?
4 Hat sie mit ihrer freundien lange telefonier?
5 Hat dir die stand gefallen?
6 Hast du deinen vater angerufen?
7 Habe sie viele gaste ein geladen?
8 Habe die kinder in der schule viel geschreiben?
9 Habt ihr in der klassen arbeit viele fehler ge habt?
10 Bis du schon einmal im Ausland gewesen?
11 Sind Sie in ihrem beben viel gereist?
12 Ist er nach Wien gehahren?

Liczę na dobre odpowiedzi.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T14:44:15+01:00
Poprawiłam też błędy w pisowni pytań, bo były...khem... spore.

1 Hast du die Lahrerin gefragt?
Ja, ich habe die Lehrerin gefragt.
Nein, ich habe die Lehrerin nicht gefragt.
2 Habt ihr in der schule viel gelernt?
Ja, wira haben in der Schule viel gelernt.
Nein, wir haben in der Schule nicht viele gelernt.
3 Hat er Sein Opa besucht?
Ja, er hat seine Opa besucht
Nein, er hat seine Opa nicht besucht.
4 Hat sie mit ihrer Freundin lange telefoniert?
Ja, sie hat mit ihrer Freundin lange telefoniert.
Nein, sie hat mit ihrer Freundin nicht lange telefoniert.
5 Hat dir die stand gefallen?
Ja, die Stadt hat mir gefallen.
Nein, die Stadt hat mir nicht gefallen.
6 Hast du deinen Vater angerufen?
Ja, ich habe meinen Vater angerufen.
Neina, ich habe meinen Vater nicht angerufen.
7 Haben sie viele Gaeste eingeladen?
Ja, sie haben viele Gaeste aingeladen.
Nein, sie haben viele Gaeste nicht eingeladen.
8 Haben die Kinder in der Schule viel geschrieben?
Ja, die Kinder haben in der Scgule viel geschrieben.
Nein, die Kinder haben in der Schule nicht viel geschrieben.
9 Habt ihr in der Klassenarbeit viele Fehler gehabt?
Ja, wir haben in der Klassenarbeit viele Fehler gehabt.
Nein, wir haben in der Klassenarbeit nicht viele Fehler gehabt.
10 Bist du schon einmal im Ausland gewesen?
Ja, ich bin schon einmal im Ausland gewesen.
Nein, ich bin schon im Ausland nicht gewesen.
11 Sind Sie in ihrem beben viel gereist?
Nie ma takiego słowa jak "Beben" jako czasownik, a beben znaczy drżeć, więc jest błąd, którego nie jestem w stanie poprawić.
12 Ist er nach Wien gefahren?
Ja, er ist nach Wien gefahren.
Nein, er ist nach Wien nicht gefahren.

2009-11-04T15:11:13+01:00
1. Hast du die Lahrerin gefragt?
• Ja, ich habe die Lehrerin gefragt.
• Nein, ich habe die Lehrerin nicht gefragt.
2. Habt ihr in der schule viel gelernt?
• Ja, wira haben in der Schule viel gelernt.
• Nein, wir haben in der Schule nicht viele gelernt.
3. Hat er Sein Opa besucht?
• Ja, er hat seine Opa besucht
• Nein, er hat seine Opa nicht besucht.
4. Hat sie mit ihrer Freundin lange telefoniert?
• Ja, sie hat mit ihrer Freundin lange telefoniert.
• Nein, sie hat mit ihrer Freundin nicht lange telefoniert.
5. Hat dir die stand gefallen?
• Ja, die Stadt hat mir gefallen.
• Nein, die Stadt hat mir nicht gefallen.
6. Hast du deinen Vater angerufen?
• Ja, ich habe meinen Vater angerufen.
• Neina, ich habe meinen Vater nicht angerufen.
7. Haben sie viele Gaeste eingeladen?
• Ja, sie haben viele Gaeste aingeladen.
• Nein, sie haben viele Gaeste nicht eingeladen.
8. Haben die Kinder in der Schule viel geschrieben?
• Ja, die Kinder haben in der Scgule viel geschrieben.
• Nein, die Kinder haben in der Schule nicht viel geschrieben.
9. Habt ihr in der Klassenarbeit viele Fehler gehabt?
• Ja, wir haben in der Klassenarbeit viele Fehler gehabt.
• Nein, wir haben in der Klassenarbeit nicht viele Fehler gehabt.
10. Bist du schon einmal im Ausland gewesen?
• Ja, ich bin schon einmal im Ausland gewesen.
• Nein, ich bin schon im Ausland nicht gewesen.
11. Sind Sie in ihrem beben viel gereist?
• Nie ma takiego czasownika jak beben…to jest jakiś błąd.
12. Ist er nach Wien gefahren?
• Ja, er ist nach Wien gefahren.
• Nein, er ist nach Wien nicht gefahren.
2009-11-04T17:07:18+01:00
1.Ja, ich habe sie gefragt
1.Nein, ich habe sie nicht gefragt.
2.Ja,wir haben.
2.Nein, wir haben's nicht.
3.Ja, er hat seine Oma besucht
3.Nein,er hat seine Oma nicht besucht
4.Ja,sie hat mit ihnen lange telefoniert
4.Nien,sie hat niecht lange telefoniert.
5Ja es hat mir gefallen
5 Nein es hat mir nicht gefallen
6.Ja,ich habe meinen Fater angerufen
6.Nein,ich habe mienen Fater nicht angerufen
7.Ja ich habe viele gaste eingeladet
7.Nein,ich habe nicht so viele gaste eingeladen.
8.Nein,sie haben nicht
8.Ja sie haben
9.Ja wir hatten
9Nein wir hatten nicht.
10.Ja ich war schon
10 Nein ich war noch nicht
11ja ich bin viel gereist
11 Nein ich habe nicht viel gereist
12.Ja er hat nach Wien gefahren
12.Nein,Er hat nicht nach Wien gefahern