Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T00:24:27+02:00
Wybuch Rewolucji Francuskiej, zwanej też Wielką Rewolucją Francuską trwającą w latach 1789 - 1794 moim zdaniem był nieuchronny.

Jedną z głównych przyczyn wybuchu rewolucji to nieudolne rządy Ludwika XV, króry sam mówił : " źle rządziłem, żle administrowałem" oraz rządy absolutne Ludwika XVI (panującego w latach 1774-1792).

Kolejną przyczyną jest niekorzystna sytuacja ekonomiczna. Wystąpił spadek produkcji, nierównoniermy rozwój gospodarczy na obszarze Francji, klęski żywiołowe(susza, surowa zima, pomór bydła, nieurodzaj). Obciążenie feudalne bardzo dotknęło tzw. stan trzeci, czyli około 96% tamtejszego społeczeństwa. W jego skład wchodzili mieszczanie, ale świadczeniami faudalnymi obciążeni byli chłopi, żyjący w nędzy.

Następną przyczyną był zły stan finansowy państwa. Zadłużenie i deficyt budżetowy, ogromne wydatki na armię, dyplomację i utrzymanie dworu, a także rozrzutność królowej Marii Antoniny doprowadziły do spustoszenia skarbca.

W świetle przedstawionych argumentów, uważam iż rewolucja we Francji musiała wybuchnąć.