Odpowiedzi

2012-08-17T23:19:11+02:00

Podaj nazwy systematyczne następujących soli :
kamień wapienny CaCO₃ - węglan(IV) wapnia, trioksowęglan(IV) wapnia
kamień siny CuSO4·5H2O - pięciowodny (pentahydrat) siarczan(VI) miedzi(II)
kamień piekielny AgNO₃ - azotan(V) srebra(I)
kamień siarczany K₂SO₄ - siarczan(VI) potasu
soda kalcynowana Na₂CO₃ - węglan sodu, trioksowęglan(IV) sodu
soda oczyszczona NaHCO₃ - wodorowęglan sodu
saletra indyjska KNO₃ - azotan(V) potasu, trioksoazotan(V) potasu
saletra chilijska NaNO₃ - azotan(V) sodu, trioksoazotan(V) sodu

8 3 8