Odpowiedzi

2010-04-13T09:23:59+02:00
Zadanie 1.
A. Dwie

Zadanie 2.
cukry proste - glukoza
dwucukry - sacharoza
wielocukry - skrobia

Zadanie 3.
Ze wzrostem temperatury rozpuszczalność soli ROŚNIE, a gazów MALEJE .

W 100 g wody o temperaturze 50°C można rozpuścić co najwyżej 7 g NH3.
Aby w 50 g wody można było rozpuścić 75 g NaNO3, trzeba ogrzać wodę do temperatury
co najmniej 80 °C.

(co do ostatniego podpunktu to ułożyłem sobie proporcję ponieważ było podane w 50g H20 a na wykresie jest 100g H20
75 g NaNO3 - 50 g H20
x g NaNO3 - 100g H20

x=7500/50=150 g
następnie odczytałem w jakiej temp. rozpuści się 150 g NaNO3 (z wykresu) i wyszło ze co najmniej 80°C)

Zadanie 4.
Cp=5% (oznacza ze w 100g roztworu znajduje się 95g cieczy i 5g soli)
Z proporcji:
95g - 5g ( na 100g ROZTWORU przypada 95 g cieczy i 5 g soli )
19g - 1 g ( na 20g roztworu przypada 19g cieczy i 1 g soli )
19g × 5g = 95g × 1g
L=P
odp. D

Zadanie 5.
Nasycone są tylko te węglowodory które posiadają wszędzie wiązania pojedyńcze (ALKANY)

Odp.;Rysunek 2

Zadanie 6.
B. C2H6

zad.7
B. Rośnie coraz wolniej w miarę wzrostu liczby atomów węgla w jego cząsteczce.

zadanie 8.
C. Atom sodu ma konfigurację elektronową: 2, 8, 1.

zad9.
M_(EO3)=80,04 u

M_(O3)=3*15.99 u=47,97u

M_(EO3)=M_(O3)+M_(E)
M_(E)=M_(EO3)-M_(O3)=80,04u-47,97u=32,07

Szukanym pierwiastkiem jest SIARKA (S).
1 3 1