Odpowiedzi

2010-04-12T19:08:38+02:00
#include<iostream>
using namespace std;

int silnia(int n)
{
if (n==0 || n==1)
return 1;
else
return silnia(n-1)*n;
}
//***************************************************************************
int main()
{
int x;
cout<<"Podaj liczbe: ";
cin>>x;
cout<<"Silnia z liczby "<< x << " wynosi: " << silnia(x)<< endl;
system ("pause");
}
2010-04-12T20:02:08+02:00
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
double silnia_it(int n);
double silnia_rekurencja(int n);
int main()
{
int n;
cout<<" Podaj: ";
cin>>n;
cout<<silnia_it(n)<<endl;
cout<<silnia_rekurencja(n);getch();
return 0;
}
double silnia_it(int n)
{
double silnia=1;
for( int i=2;i<n+1;i++)
silnia=silnia*i;
return silnia;
}
double silnia_rekurencja(int n)
{
if (n==0)
return 1;
else
return silnia_rekurencja(n-1)*n;
}// rozwiązanie dwoma sposobami: rekurencyjnym(najprostszym) i "normalnym"
1 5 1