Podaj przykłady organizmu, który - w zależności od spożytego pokarmu zajmuje miejsce na różnych poziomach troficznych?

Wskaż rolę drapieżników w ekosystemach. Podaj przykłady.

Podaj przykłady ilustrujące cechy charakterystyczne populacji wybranego gatunku.

wymień i omów znane ci relacje między populacjami przynoszące korzyść przynajmniej jednej z nich a nie przynoszace szkód zadnej z nich

Prosze o odpowiedzi w przynajmniej 4 zdaniach :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:07:30+02:00
Rola drapieżników w przyrodzie
drapieżnictwo sposób odżywiania się zwierząt, polegający na wykorzystaniu jako pokarm ciała innego zwierzęcia i w odróżnieniu od pasożytnictwa prowadzący do śmierci ofiary. Jest jedną z form oddziaływań antagonistycznych, korzystną dla drapieżnika, a niekorzystną dla ofiary; może mieć charakter międzygatunkowy lub wewnątrzgatunkowy (kanibalizm).(to oddziaływanie pomiędzy organizmami różnych gatunków polegające na tym że osobniki jednego gatunku zabijają i z jadają osobniki ofiary innego gatunku.

zmniejsza populacje innych gatunków zabijając osobniki stare lub chore
koty zjadają myszy otrzymując ich populacje na stałym poziomie

wilki zimą polują w stadach

symbioza- (mutualizm) -to bardzo ścisły związek między populacjami przynoszące obopólną korzyść -BEZ NIEGO NIE POPULACJE BY NIE PRZETRWAŁY
przykład porost ( glony i grzyby)

liczę na naj bo się napracowałam :)
1 5 1