Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T14:30:46+01:00

głoski:

dz'-e-n-n'-i-k
k'-i-j
ś-c'-a-n-a
p-o-d-ł-o-g-a
l'-i-ś-ć
d-o-m-e-k
z-e-sz-y-t
k-s'-ą-ż-k-a
o-rz-e-ch
p-o-l'-i-cz-e-k
p-l-u-sz-a-k
rz-e-cz-k-a

litery:

d-z-i-e-n-n-i-k
k-i-j
ś-c-i-a-n-a
p-o-d-ł-o-g-a
l-i-ś-ć
d-o-m-e-k
z-e-s-z-y-t
k-s-i-ą-ż-k-a
o-r-z-e-c-h
p-o-l-i-c-z-e-k
p-l-u-s-z-a-k
r-z-e-c-z-k-a
4 1 4
2009-11-04T15:12:22+01:00
Dz-i-e-n-n-i-k
k-i-j
ś-c-i-a-n-a
p-o-d-ł-o-g-a
l-i-ś-ć
d-o-m-e-k
z-e-sz-y-t
k-s-i-ą-ż-k-a
o-rz-e-ch
p-o-l-i-cz-e-k
p-l-u-sz-a-k
rz-e-cz-k-a
3 4 3