Zad1
Oblicz stężenie procentowe roztworu saletry otrzymanego przez dodanie: 5g saletry do 50g roztworu tej saletry o stężeniu 20%
Zad2
Oblicz, ile gramów wody należy odparować z 250g roztworu o stężeniu 30%, aby otrzymać roztwór 50 -procentowy.
Zad3
Z 300g wodnego roztworu cukru o stężeniu 15%`odparowano 50g wody i przerwano ogrzewanie roztworu. Oblicz stężenie procentowe pozostałego roztworu.

Proszę o rozwiązanie tych zadań jak najszybciej bo mam to na jutro. Odwdzięczę się.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T18:55:00+02:00
Zad 1
50 g - 100 %
x g -20 %
x= 1000 : 100 = 10 gram
10 g + 5 g= 15 g
cp= ms * 100% : m r-ru
cp= 15 *100% : 55
cp= 1500 :55
cp=27,3 %

zad 2
cp= ms * 100 % : mr-ru
cp * mr-ru = ms* 100%
cp * mr-ru : 100% = ms
ms = 30% * 250 g : 100%
ms= 75 gram

mr-ru= ms * 100% : cp
mr-ru = 75 g * 100 % : 50 %
m r-ru = 150

250-150=100
odp. nalezy odparowac 100 g wody

zad 3

ms= 15% * 300g : 100%
ms=45 g
cp= 45* 100% : 250 <-(300-50)
cp=18 %